Shahida Nurmatova
Instructor

 

Academic Title : Instructor

Academic Division: English Language Teaching

Education : BACHELOR’S DEGREE: Andijan State Pedagogical Institute of Foreign Languages, Uzbekistan

Major: English Philology

Ishik University

Erbil/Iraq

 

 

Ishik University Home